RSS

Tag Archives: Spiritueel

Dagboek van ‘n depressievegter: Wanneer die son weer opkom

Depressievegters ken daardie gevoel – jy gly dieper en dieper in die donker put af.

Maar as jy lank genoeg en verbete genoeg aanhou veg, gebeur die wonder ongemerk en soms onverklaarbaar:

Die wande is steeds glad, maar jou naels begin stadig vatplek kry. Al breek en bloei hulle. En jy klou.

En onder wag … Wat? Dalk maar net die ewige donkerte. En jy weet dis nie wat jy vir jouself Read the rest of this entry »

 

Sleutelwoorde: , , , , , , , ,

Reis na binne: van ontnugtering tot sielvolheid – Truida Heymann

Reis na binne bied die hedendaagse mens padwysers om sinvolheid en sielvolheid te help ontdek. Omdat raad gee selde help, word die boek ‘n verhoog waar vier mense se stories afspeel. Hulle belewenisse en drome demonstreer dat die lewe elke heelhartige soeker wil help met die reis vanaf ontnugtering na sielvolheid. Aldus die agterblad.
Mense wat my goed ken, weet ek hou niks van die woord middeljarig nie. Dit klink vir my na iets wat nog vis nog vlees is, sommer net êrens in die lug tussen jonk en oud. Hierdie boek verander ‘n mens se perspektief hieroor. Die middeljare word gesien as ‘n tydperk waarin baie groei kan plaasvind as jy doelbewus daarvoor soek. Ons weet almal die lewe boul vir elke mens maar ‘n paar lelike balle en ‘n sekere mate van ontnugtering is waarskynlik onvermydelik. Maar hierdie boek maak die pad oop om deur die ontnugtering te kom na wat sy noem sielvolheid. ‘n Mens besef selfs dat ‘n sekere mate van depressie êrens in jou middeljare Read the rest of this entry »

 

Sleutelwoorde: , , , , , , ,

Ons onthou net wat ons wil onthou!

As ons depressief is, tas dit ons geheue ook aan. Ja, jy onthou definitief swakker, maar daar is ‘n ander, meer subtiele verandering wat ook plaasvind en wat stil-stil sy skade aanrig.
Wanneer ‘n mens in ‘n depressiewe toestand aan ‘n spesifieke gebeurtenis terugdink, gebeur dit baie maklik dat jy net…

Lees verder by https://altacloete.wordpress.com/beveg-depressie/4-selektiewe-geheue/

 

Sleutelwoorde: , , , , , , , ,

Liefde (Woorde van krag 1)

Liefde is ‘n woord wat baie goedkoop geword het – almal gebruik dit na willekeur. God se liefde is egter baie spesiaal omdat Hy verstaan dat dit iets kos – sy Seun! Daarom word Joh. 3:16 oor die hele wereld heen as die kernvers van die Bybel beskou: “God het die wereld so lief gehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat die wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal he.

 
5 Kommentaar

Posted by op 21/05/2010 in Geestelik, Inspirasie, Spiritueel

 

Sleutelwoorde: , ,

Waarheid (Woorde van krag 2)

Wanneer Jesus se: “Ek is die weg en die waarheid en die lewe,” (Joh. 14:6) wil Hy ons laat verstaan dat waarheid ‘n goddelike eienskap is. Daarom mag ons ons lewe aan Hom oorhandig. Die waarheid bring bevryding.

 
 

Sleutelwoorde: , ,

Inskiklikheid (Woorde van krag 3)

Inskiklikheid is nie ‘n gewilde keuse nie. Om die ander wang te draai, om die tweede kilometer saam te stap, lyk vir die wereld na ‘n vorm van swakheid. As Christene is ons egter deel van God se Koninkryk waar soepelheid en inskiklikheid ‘n belangrike rol speel. Hierin het God die beste voorbeeld gestel. Hy was nie fanaties oor sy posisie nie, maar Hy was buigsaam genoeg om sy Seun vir ons sondes te offer. “Wees inskiklik teenoor alle mense. Die Here is naby.” (Fil. 4:5)

 
 

Sleutelwoorde: , , ,

Hoop (Woorde van krag 4)

Die spreekwoord se: Waar daar lewe is, is daar hoop. Iemand het hierdie woorde anders geskommel dat dit so lees: Waar daar hoop is, is daar lewe. Hoop en versekering op die ewige lewe help my om vandag sinvol te leef. “Om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. (Heb. 11:1)

 
 

Sleutelwoorde: , , ,

Vrede (Woorde van krag 5)

Dawid sing in Psalm 23:2 dat die Here hom by “waters waar daar vrede is” bring. Jesus se in Joh. 14:27: “Vrede laat Ek julle na; my vrede gee Ek vir julle. Die vrede wat Ek vir julle gee, is nie die soort wat die wereld gee nie.” God se droom vir die wereld en vir jou en my is vrede wat alle verstand te bowe gaan.

 
 

Sleutelwoorde: , , ,

Geloof (Woorde van krag 6)

Geloof is nie iets wat jy kan ontwikkel nie; God het dit in jou geplant sodat jy dit kan gebruik om jou lewe te rig op iets of Iemand waarop jy volledig kan staatmaat. “Om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie.” (Heb. 11:1) Geloof stel jou in staat om 100% op God te vertrou vir dit wat jy vandag nodig het en vir dit wat jy in die lewe hierna nodig het.

 
 

Sleutelwoorde: , , ,

Eerbied (Woorde van krag 7)

Elke mens is geskep om eerbied en ontsag vir ‘n opperwese te he. Danksy Jesus Christus weet Christene dat daar net een ware God is. Dit is ‘n voorreg om voor Hom te buig, Hom te verkondig en om jou hele lewe aan Hom oor te gee. “Maar vir julle wat eerbied het vir my Naam, sal die son van redding skyn met genesing in sy strale. Julle sal vry word en bokspring soos vetgemaakte kalwers.” (Mal. 4:2)

 
 

Sleutelwoorde: , , ,

Genade (Woorde van krag 8)

Vir baie mense is dit die kragtigste woord in die Bybel. Vir genade kan of hoef jy nie te werk nie. Die Here het vir Paulus gese: “My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is.” (2 Kor. 12:9) Dit is opmerklik dat die laaste teks in die Bybel so lees: “Die genade van die Here Jesus sal by almal wees.” Op. 22:21

 
3 Kommentaar

Posted by op 18/05/2010 in Geestelik, Inspirasie, Spiritueel

 

Sleutelwoorde: , , , ,

Troos (Woorde met krag 9)

Niemand kan jou troos soos ‘n ma nie. In Jes. 66:13 staan geskryf: “Soos iemand wat deur sy moeder getroos word, so sal Ek julle troos …” Die Heilige Gees word ook die Trooster genoem, want Hy is soos ‘n ma wat jou wil help in nood. Mense wat sonder die Here lewe, verkeer in die grootste nood Die beste nuus lees ons in God se troosboek, die Bybel: “Dit is my troos in my ellende, dat u belofte my in die lewe hou.” (Ps. 119:50)

 
Lewer kommentaar

Posted by op 17/05/2010 in Geestelik, Spiritueel

 

Sleutelwoorde: , , , ,

Vergifnis (Woorde met krag 10)

Vergewe en vergeet! Ons vergewe (soms) maklik, maar vergeet is ‘n ander saak. Genadiglik dink God anders oor vergifnis. In sy verlossingsplan bied Hy ‘n volmaakte oplossing: Hy straf nie die mensdom vir hulle sonde nie, maar straf sy eie Seun, Jesus Christus, in ons plek. Niemand besing dit beter as Dawid nie: “So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder Hy ons oortredinge van ons af.” (Ps. 103:12)

 
Lewer kommentaar

Posted by op 17/05/2010 in Geestelik, Spiritueel

 

Sleutelwoorde: ,